George Braque Vol de Nuit (Nachtvlucht) (1957)

Not on view

In de jaren vijftig maakte Braques veel kleurenlitho’s. Kenmerkend voor zijn werk is een sterk vereenvoudigde vormentaal, zoals in dit werk het silhouet van een vogel.


Vol de Nuit werd getekend en geprint in het ‘Atelier Mourlot’ (Parijs) in 1957. In datzelfde jaar uitgegeven door de Parijse Galerie Maeght.