Laurel Roth Allegory of the Infinite Mortal (2010)

Te zien in de Bergarde Stal

Allegory of the Infinite Mortal is een samenwerking tussen Andy Diaz Hope en Laurel Roth.

The Conflicts is een serie van drie jacquard geweven wandtapijten door de Amerikaanse kunstenaars Laurel Roth en Andy Diaz Hope. De voorstellingen zijn allegorieën, oftewel verbeeldingen van abstracte ideeën, zoals in dit geval grote menselijke conflicten.

Is het heelal oneiding? Is tijd oneindig? Bestaat er een onsterfelijke ziel? Allegory of the Infinite Mortal is een visie op oneindigheid en onsterfelijkheid. Evenals in de andere tapijten kozen de kunstenaars voor een Bijbelse basis voor de allegorie. In dit geval staat de fontein van de eeuwige jeugd centraal, een symbool voor de zoektocht naar onsterfelijkheid. Rondom de fontein heeft zich een bijzondere groep mensen verzameld. Ieder is op een bepaalde manier onsterfelijk geworden.

In de fontein zit Timothy Leary (1920 – 1996), die tijdens zijn leven al zocht naar onsterfelijkheid. Eigenlijk zou na zijn dood zijn hoofd worden ingevroren in cryogeen, maar uiteindelijk werd hij gecremeerd. Een deel van zijn as werd de ruimte ingeschoten en in een oneindige baan rondom de aarde gebracht. Eén van de mooiste voorbeelden van sterfelijkheid tegenover onsterfelijheid wordt geïllustreerd door de vrouw linksonder. Deze moderne heldin is Henrietta Lacks (1920-1951). Hoewel ze op jonge leeftijd overleed aan kanker, vormen haar biopsiecellen de eerste menselijke cellijn (de HeLa-cellijn) die tot op de dag van vandaag in leven is en wordt gebruikt voor medisch onderzoek. Hierdoor leeft Lacks niet enkel zelf voort, maar heeft ze ook talloze levens gered.