Marieke van der Velden Een man tussen de mannen, Parijs | Frankrijk (2004)

Dit is iemand wiens naam mij onbekend is. Ik ontmoette hem in Parijs, waar ik – geïnspireerd door bekende straatfotografen – op straat aan het fotograferen was. Toen zag ik haar zitten, in een prachtig licht, buiten op een klein terras. Ik vroeg of ik haar mocht fotograferen. Haar mannenstem verraadde haar: ‘Oui.’ Ik bestelde een koffie en ging aan het tafeltje voor haar zitten en keek soms door mijn camera. We glimlachten. Als een filmster verplaatste ze langzaam haar haarlokken naar de goede plek.