Laurel Roth Food #4, Pig (2008)

Te zien in de Bergarde Stal > No Wall / No Mall

Tijdens haar werk als parkwachter in een Californisch natuurpark, raakte Roth gefascineerd door schedels. Door de afwezigheid van vlees en huid vertegenwoordigt een schedel geen specifiek dier, maar een complete soort of ras.

Over haar schedels zegt Roth: ‘De tanden en spleten zijn versierd met kristal en bladgoud, als een soort… natuurlijke aangroei, waardoor sporen van leven in de schedels terugkeren. Bovendien worden de meest afgedankte en lelijke onderdelen van de voedselproductie centraal gesteld, waardoor ze onmogelijk te negeren zijn: het worden objecten van fetisjisme‘.