Angelique van der Valk Groentenabstracten (2017)

Nu te zien > No Wall / No Mall

In het werk van Van der Valk is een voorliefde voor abstractie zichtbaar, gecombineerd met de schoonheid van het natuurlijke materiaal. Het spanningsgebied van abstractie aan de ene kant en de organische vormentaal van het materiaal aan de andere kant, wekt haar interesse. Het weerspiegelt voor haar de manier waarop we leven: cultuur aan de ene kant, natuur aan de andere zijde. Ze streeft naar harmonie tussen deze twee, of het juist zichtbaar maken van spanning en frictie. Elk materiaal heeft zijn eigen intrinsieke beeldende kwaliteiten.