Tessa van Helden Luciëlle (2016)

Nu te zien > I Saw You in Time

Binnen het werk van Tessa van Helden staat de vraag rondom het verdwijnen en verschijnen van beeld centraal. Het bestaande fotografische beeld dient als referentiekader binnen het maakproces en zorgt daarmee voor een vrijheid binnen het proces. Ze toont een onderzoekende houding ten opzichte van materiaal en techniek, wat vaak resulteert in een geheel eigen vormtaal binnen verschillende materialen en technieken. Een samenhang tussen vorm, materiaal en inhoud staat hierbij altijd centraal.

Met haar beelden probeert Van Helden een nieuw verhaal te vormen en de verbeelding en herinnering van de toeschouwer aan te spreken. Dit verklaart dan ook de keuze voor de beelden die voor een ieder herkenbaar zullen zijn, zoals bij deze handgeborduurde portretten. Door de portretten met de hand te vervaardigen poogt de kunstenares de beelden meer waarde toe te kennen en de beelden eigen te maken. Het borduren is een zeer zorgvuldig en langdurig proces waarbij gedachten van haarzelf en anderen deelgenoot worden van het werk.