Rince de Jong Zonder titel 3 (uit: Lang leven) (1999)

> Wie wij zijn

Over de serie Lang Leven

Rince de Jong beschouwde haar carrière als fotografe en haar baan als verzorgster van demente ouderen aanvankelijk als twee gescheiden werelden. Tot de kunstenares eind jaren negentig de ouderen gaat beschouwen als haar modellen. Haar camera richt ze vanaf dat moment op de bewoners van het verzorgingstehuis waar ze werkt en De Jong weet op een bedachtzame manier de ouderen vast te leggen. Zonder oordeel worden zij geportretteerd in hun eigen habitat.

Met haar werk wil De Jong geen dramatisch of zielig beeld schetsen van dementerende ouderen. Haar ervaring met de doelgroep grijpt ze aan om de schoonheid te tonen van mensen die door dementie onontkoombaar hun masker hebben laten vallen. Dit laat een kinderlijke onschuld zien bij ouderen die al een lang leven achter zich hebben.

In de foto’s is het vertrouwen tussen fotografe en model sprekend. De portretten resulteerden in de serie Lang leven, waarin de kwetsbare ouderen hun eigenwaarde en identiteit hebben behouden. Bovendien maakt het project een wereld inzichtelijk die zich veelal achter gesloten deuren afspeelt.