Nu te zien: ‘Lost in Emptiness’ van Kees de Man

Kees de Man
Lost in Emptiness, 2011

Vanaf heden is de sculptuur Lost in Emptiness van kunstenaar Kees de Man te zien bij Bergarde Galleries.

Het beeld bestaat uit een groep soldaten die in de Negev Woestijn (Israël) oefenen hoe ze gezamenlijk een gifgasaanval kunnen overleven. Op de schouders dragen zij een brancard met daarop een gewonde soldaat. Met spoed lijken zij hun kameraad naar een hulppost te willen brengen, terwijl ze allemaal in een andere richting voor zich uitkijken.

Voor kunstenaar Kees de Man was een nieuwsfoto uit 2011 het uitgangspunt om dit werk te maken. In keramiek verbeeldt hij een voor hem onwerkelijk tafereel: soldaten die broederlijk samen zijn, afgesloten van de wereld en alleen in de grote, lege woestijn.

Oorlog staat voor de kunstenaar voor vervreemding, leegte, inhoudsloosheid, en zinloos geweld. Dat het ‘slechts’ om een oefening bleek te gaan versterkte volgens hem de macabere uitstraling van de foto. De kunstenaar ontleende de titel van het werk Lost in Emptiness aan de grote leegte van de woestijn die resoneerde in soldatenhoofden met gasmaskers op.

Kees de Man is keramist en woont en werkt in Zwijndrecht. Hoewel hij veel inspiratie ontleent aan de Cobra-kunstenaars zijn maatschappelijke problematieken belangrijke thema’s in zijn vrije werk.