‘The Egoist’ van Jan Worst als bruikleen op tentoonstelling ‘Feest der Herkenning!’ KUNSTHAL, Rotterdam

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Feest der Herkenning! in de Kunsthal Rotterdam gaven Henk en Anja van den Berg het schilderij ‘The Egoist’ in bruikleen. Samen met de kunstenaar woonden zij de opening bij.