Bergarde Galleries toont werk van Internetpionier JODI op ART ROTTERDAM PROJECTIONS 05.02.2014

Bergarde Galleries toont werk van internetpionier JODI, het kunstenaarscollectief dat in 1994 werd opgericht door Joan Heemskerk (NL, 1968) en Dirk Paesmans (BE, 1965). De presentatie op Art Rotterdam Projections richt zich op de beginperiode (1995-2001) van hun veelzijdige oeuvre.Alhoewel in de jaren zestig en zeventig door bewegingen als Fluxus en de conceptuele kunst al werd getoond dat kunst zich kon manifesteren als communicatieproces, ontstonden er nieuwe vormen na de opkomst van het wereldwijde web (www). In de jaren negentig verschoof de functie van het internet van een hoofdzakelijk academisch en militair medium naar een massamedium. Daardoor groeide enerzijds de hoop dat kennis zou democratiseren, terwijl anderzijds de invloed van de markt op kennisverspreiding steeds meer toenam. JODI reageerde radicaal. Hun online werk, waaronderwwwwwwwww.jodi.org uit 1995 (afbeelding links), gaf de internetgebruiker een gevoel van machteloosheid. Dit werd onder meer veroorzaakt door de confrontatie met de programmeertaal en onverwachte effecten, die ontstonden door systeemfouten (zogenaamde ‘glitches’). In plaats van utopische gedachten, waarin de digitale revolutie nieuwe vormen van transparantie teweeg zou brengen, toonde JODI hoe het web kon leiden tot oncontroleerbare chaos, miscommunicatie en verwarring. In 1999 wonnen zij een Webby Award voor het project jodi.org.Voor Art Rotterdam Projections heeft JODI een nieuwe performance samengesteld op basis van een instructie. Deze wordt gedurende de kunstbeurs onafgebroken door een ‘bestuurder’ uitgevoerd. Het resultaat wordt geprojecteerd op een scherm en betreft een compilatie van JODI’s vroege werken, waaronder wwwwwwwww.jodi.org (1995), 404 (1996), OSS/**** (1999) en SOD (1999).