Tessa van Helden I Saw You in Time

‘I saw you in time’ is de solotentoonstelling van Tessa van Helden (Dordrecht, 1995), het nieuwe, jonge talent in de Bergarde Stal. Haar handgeborduurde portretten komen voort uit fascinatie voor archiefmateriaal en oude foto’s die ze vindt en verzamelt op rommelmarkten. Vanaf 28 oktober is haar solopresentatie te bekijken in de paardenstal.

IMG_6107

Over de tentoonstelling

Binnen het werk van Tessa van Helden staat de vraag rondom het verdwijnen en verschijnen van beeld centraal. Het bestaande fotografische beeld dient als referentiekader binnen het maakproces en zorgt daarmee voor een vrijheid binnen het proces. Ze toont een onderzoekende houding ten opzichte van materiaal en techniek, wat vaak resulteert in een geheel eigen vormtaal binnen verschillende materialen en technieken. Een samenhang tussen vorm, materiaal en inhoud staat hierbij altijd centraal.

HANDGEBORDUURDE PORTRETTEN
Met deze beelden probeert Tessa van Helden een nieuw verhaal te vormen en de verbeelding en herinnering van de toeschouwer aan te spreken. Dit verklaart dan ook de keuze voor de beelden die voor een ieder herkenbaar zullen zijn. Zo toont ze handgeborduurde portretten. Door deze portretten met de hand te vervaardigen poogt Van Helden de beelden meer waarde toe te kennen en de beelden meer eigen te maken. Het borduren is een zeer zorgvuldig en langdurig proces en gedurende dit proces worden gedachten van haarzelf en anderen deelgenoot van het werk.

LASERCUTS
Daarnaast bevraagt ze met haar lasercuts de vraag rondom het verdwijnen en verschijnen van beeld. Kunnen de personen die zij afbeeld archetypes worden van een gemeenschappelijke hang naar herinnering en sentiment?

De titel van de expositie verwijst naar het teruggrijpen in het verleden en het verzamelen van de foto’s voordat zij voor altijd verloren zullen gaan.

TESSA VAN HELDEN
Tessa van Helden (1995) woont en werkt in Dordrecht. In 2017 studeerde zij af aan de Academie voor Beeldende Kunst en Vorming te Tilburg. Naast het maken van haar werk houdt ze zich ook bezig met het verzorgen van kunst-educatieve projecten.